Φιλίαρχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 105 π.Χ., IG X.2.1.135.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
20