Φίλη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Πίλη (2ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 227 αρ. 600

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
47