Φερεκράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φερεκράτε̄ς (5ος αι. π.Χ., Θεσσαλία, Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
6ος/5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Νεάπολη) 6ος/5ος αι. π.Χ., SEG XXXIX 614 (= XL 549) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
24