Φανέας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φανέα (γεν., αυτοκρ. περ., Βυζάντιο)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Κλίται) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 18III.85

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13