Φαῖδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φαῖτρος (2ος αι. μ.Χ., Προύσα)

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143C.11

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
96