Φαεινός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φαἐνος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Φαενός (3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Φαένος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Φάϊνος (2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXI 621.8

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
32