Ἐβρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Hebrus (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 147 μ.Χ., IG X.2.1.691 & BCH 98 (1974), 550

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7