Εὔξενος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐξενίδαι (όνομ. γένους, ηρ. εποχή, Αίγινα), Εὔχσενος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXXV 786 (2) Μακεδονία (Κρηστωνία-Μορύλλος) π. 185-180 π.Χ., SEG XXXIX 606.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
131