Εὐβίοτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐβιότειος-Εὐβιοτεία (πατρων. επίθ., ελλην. περ., 3ος αι. π.Χ., 3ος-2ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / κτητ. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Εὐβίωτος (αυτοκρ. περ., Αμοργός / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Βισαλτία-Ευπορία;) 3ος αι. μ.Χ., RA 1945, 39 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) αρχές 3ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 46.1 (4) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.25  (5) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 28 (6) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 217

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
124