Εὔβιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὔβηος (αυτοκρ. περ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.13

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
124