Εὐτύχιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Eutychius (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Ιλλυρία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Εὐτύχειος (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.547 (2) αρχές 3ου αι. μ.Χ., SEG XLIV 556.1 (3) 4ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.397 (= Feissel 1983, 123) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25