Εὐτυχίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Euticio (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Eutychio (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Σικελία), Εὐτυχείων (3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 286 (2) μετά το 212 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 136.4 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.10 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 24 (1969) Χρον. σ. 293 αρ. 21 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
46