Εὐτυχίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐτυχείδης (2ος αι. μ.Χ., Βέροια / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 31.3 (2) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 224 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 40 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.493 (5) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) ;1ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 157 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
201