Εὐτυχιανή

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Eytychiana (αυτοκρ. περ., Δαλματία), Euticiane (2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Εὐτυχειανή (2ος-3ος αι. μ.Χ., Βοιωτία/ 3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 249 (= Pilhofer 308) (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 170 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
35