Εὐτρόπιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐτρώπιος (αυτοκρ. περ., Ιωνία), Εὐτρόπειος (3ος αι. μ.Χ., Θάσος), Eutropi (γεν., 5ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.2 (2) 5ος-6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 424 (= Feissel 1983, 65) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;5ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.331.4 (= Feissel 1983, 203) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15