Εὐτροπία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Eutropia (5ος/6ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 5ος/4ος αι. π.Χ., CIL III 14203.39 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5