Εὐτράπελος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Eutrapelus (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Eutraphilus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ;171 μ.Χ., ILeukopetra 12.1, 17 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7