Εὐθύνους

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐθύνου (γεν., 4ος αι. π.Χ., Αμφίπολη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.14 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ.,  SEG XXXV 707

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9