Εὐθυμίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐθυμίδε̄ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) αρχές 4ου αι. π.Χ., Hatzopoulos, 1996, 2ος τόμ., 93-94 αρ. 79.14 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Νεάπολις;) π. 470-460 π.Χ., SEG XL 549

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15