Εὐσέβιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Eusebius (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 4ος -6ος αι. μ.Χ., Θράκη), Eusevius (6ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἐψέβιος (5ος-6ος αι. μ.Χ., Πόντος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 5ος-6ος αι. μ.Χ., SEG XLV 821 (2) 4ος αι. μ.Χ., PLRE I (39) (RE (2)) (3) π. 359 μ.Χ., PLRE I (40)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
32