Εὐρυμέδων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐρυμέδο̄ν (6ος αι. π.Χ., Κόρινθος / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
ελλην.-αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοτιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.21 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) ελλην. περ.- αυτοκρ. περ., ΑΔ 22 (1967) Χρον. σ. 412 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19