Εὐρύδικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐρίδικος (3ος αι. π.Χ., Ρόδος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μέγαρα) ελλην. περ., SEG XLVI 691 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) μέσα 3ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 101.10· EAM 38

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13