Εὔπραξις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὔπραξεις (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία). Μαρτυρείται και ο τύπος Εὐπραξίς.

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. π.Χ., ΑΔ 23 (1968) Χρον. σ. 358 και πίν. 305α (2) ;2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 905 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18