Εὐποσία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Euposia (αυτοκρ. περ., Ιλλυρία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καλλιπολίτης & Λαζαρίδης 1946, 6 αρ. 4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11