Εὔπλους

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Euplus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία/ βυζ. περ., Σικελία), Eyplus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Εὔπλοος (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.21 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.244I.21

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
54