Εὔοδος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὔωδος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Εύβοια), Euhodus (1ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία), Euodus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Heuodos  (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Euhodos (αυτοκρ. περ., Ιλλυρία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 240 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.110 (πρβ. BCH 98 (1974), 532) (3) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.312 (4) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 636 (πρβ. XLIII 464) (5) Μακεδονία 249 μ.Χ., IG X.2.1.542 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
177