Εὐοδία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Euhodia (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Aeuodia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Euvodia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Εὐωδία (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) μέσα 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 239 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος αι. μ.Χ., Επιστολή Φιλίπου 4.2 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.466

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
39