Εὔνοστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐνόστιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Λείβηθρα) 4ος/3ος αι. π.Χ., Μελετήματα Λαούρδα, 112 αρ. 4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
30