Εὔνομος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐνόμιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Εὐνόμειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Eunomus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Εὔννομος (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος-2ος αι. π.Χ., Δήμιτσας 1896, 132 (2-3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.244II.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
124