Εὔνοια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Eunea (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Eunia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Εὔνυα (2ος-3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.902 (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 31 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
20