Εὔμολπος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Eumolpus (2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 3ος/2ος αι. π.Χ., Maiuri 1925, 520

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
27