Εὐκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐκλε͂ς (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Εὐκλέης (4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Εὐκλείος (γεν., 4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Eucliis (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Eucles (1ος-2ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 112 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.42 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 35 αρ. ΠΑΡ22-23 (= SEG L 613) (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;350 π.Χ., TAPA 59 (1928), 226, 12

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
335