Εὔκλεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὔκλεα (5ος αι. π.Χ., 4ος αι. π.Χ., 3ος αι. π.Χ., Αθήνα / 2ος αι. π.Χ., Δελφοί / 1ος αι. π.Χ., Ιωνία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Εὔκλια (4ος αι. π.Χ., Μέγαρα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Εὔκληα (1ος-2ος αι. μ.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα;) 3ος-4ος αι. μ.Χ., GVI 2036.5 (= IDyrrh 527 δις) (2) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.84 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1024 (= II2.8841/2) (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.620 (5) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXXVI 612 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
63