Εὐκαρπία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Eucarpia (1ος-2ος αι. μ.Χ., Σικελία / 2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι / αυτοκρ. περ. Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 78 αρ. 38 (= Pilhofer 402) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18