Εὐγένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐγέν̣ε̄ς (5ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Εὐγένευς (γεν., 4ος αι. π.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 53 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σκιώνη) 4ος αι. π.Χ., IG II2.10366 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14