Εὐγείτων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐγείτο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Εὐγήτων (αυτοκρ. περ., Σικελία), Εὐγίτων (1ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 35 αρ. ΠΑΡ19-21 (= SEG L 613)  (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 4ος/3ος αι. π.Χ., Αρχαία Μακεδονία 1, 132 σημ. 20 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41