Εὐφρόνιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια;) 178 π.Χ., SGDI 2071.8  (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ελλην. περ., IG XII.1.429

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
113