Εὔφρων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὔφρο̄ν (6ος αι. π.Χ., Θήβα / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια)  223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.14 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
81