Εὐφράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Euphrates (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. μ.Χ., Anal. Boll. 31 (1912), 169  (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη*) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1019 (= GVI 1019) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21