Εὐφρᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐφρᾶδος (γεν., 4ος αι. π.Χ., Ιωνία), Εὐφρᾶ (γεν., 5ος-6ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 229 μ.Χ., SEG XLIII 441 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) μέσα 2ου αι. μ.Χ., SEG XLIII 462.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17