Εὐφραντίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) ;353 π.Χ., SEG XXIV 574.3· XXXVII 576.3· XLVII 922 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26

Γεωγραφική διασπορά: