Εὐφημία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐφιμία (αυτοκρ. περ., βυζ. περ., Βιθυνία / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Έδεσσα, Βιθυνία), Euphemia (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Εὐφιμήα (βυζ. περ., Βιθυνία), Εὐφυμία (βυζ. περ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 42 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41