Εὐφίλητος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐφίλε̄τος (6ος/5ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Euphiletus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Εὐφήλητος (3ος αι. μ.Χ., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., BE 1939, αρ. 11 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 626 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
95