Εὐέλπιστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Euhelpistus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία, Φίλιπποι / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Euelpistus (2ος αι. μ.Χ., Κόρινθος), Εὐέλπισστος (2ος αι. μ.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BCH 58 (1934),  474-475 αρ. 13 (= Pilhofer 289) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243I.1 (3) 2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 21 (1966) Χρον. πίν. 352 (4) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.127.3 (5) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.239.8 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
106