Εὔδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὔδο̄ρος (6ος αι. π.Χ., Κόρινθος / 4ος αι. π.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 3ος αι. π.Χ., SEG XLVII 914  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα*) 3ος αι. π.Χ., ΑΕΜΘ 3 (1989), 82 σημ. 35

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
77