Εὐδαίμων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Eudemon (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Εὐδέμων (αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 3ος-4ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Σοχός) 2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 740.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
56