Εὔανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὔβ(ϝ)ανδρος (5ος-3ος αι. π.Χ., Δωδώνη), Εὐάνδριος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Εὐάνδρειος (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Evander (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. π.Χ., SEG XVIII 272  (2-3)  μέσα 1ου αι. π.Χ., IG IX.2.601· SEG XVII 318.4, 5 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Ωρωπός π. 235-230 π.Χ., IG VII.247.26 (= Πετράκος 1997, αρ. 71)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
169