Εὐάλκης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐάλκε̄ς (5ος αι. π.Χ., Άργος), Εὐάλκ̣ευς (γεν., 4ος αι. π.Χ., Δελφοί)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδοματική-Γάζωρος;) 158 μ.Χ., SEG XXIV 614.2 (= Pilhofer 544) (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στρέψα;) 285 π.Χ., SEG XXXVIII 619.22 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11