Εὐαλκίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐαλκίδε̄ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Αντιγόνεια;) μέσα 3ου αι. π.Χ.,  SEG XXIX 568

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
23