Εὐαίνετος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος/3ος αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 187 αρ. 9; (πρβ. Μακεδονικά 15 (1975), 193 πίν. 102α (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 34 αρ. 6, 8  (3) < Δελφοί 4ος αι. π.Χ., FD III.4.391.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
57